Код на поведение

Код на поведение

От всички деца на Спортен клуб Максима се очаква да демонстрират добро поведение и добро отношение към себе си и другите!

 

Прилично участие и поведение се очаква от всяко дете и включва следните правила:

 1. Да бъде учтиво и да използва добри обноски с другите деца и към треньорите през цялото време.
 2. Физически агресивни деца, удряне, блъскане и бутане НЯМА да бъдат допускани.
 3. Уважение към треньорите.
 4. Да демонстрира добро спортсменско поведение по време на тренировка.
 5. Да бъде честен със себе си и с другите.
 6. Да не носи предмети и вещи, които могат да бъдат опасни и да наранят другите.
 7. Да стои с групата и треньора.

 

Последствия

Лошото поведение към персонала или към другите деца ще бъде наказвано по следният начин:

   1. Първо предупреждение – Устна забележка от треньора към детето.

   2. Второ предупреждение – Разговор с родителя

   3. Трето предупреждение:

 • Отстраняване от тренировка до взимането от родителя
 • Разговор с родителя
 • Отстраняване от 1 тренировка

   4. Всяко следващо предупреждение води до отстраняване от тренировки и клуба без възстановяване на месечния членски внос.

 

Нулева-толерантност

Изключване от клуба (тренировки) при следното поведение:

 1. Агресивно поведение спрямо други деца и физически контакт.
 2. Кражба или рушене на имущество.