I. Общи условия

Участието в тренировките по карате е доброволно, по желание на децата и с писменото съгласие на родител/настойник (за непълнолетните).

Всички трениращи са длъжни да спазват стриктно реда и дисциплината в спортната зала, както и всички указания под ръководството на треньора.

Трениращите карате участват редовно и активно в тренировките с необходимото тренировъчно облекло /кимоно/, както и във всички демонстрации, състезания и прояви на Спортен клуб “Максима” по решение на треньора.

Тренировъчното облекло /кимоно/ и таксите за явяване на изпит за повишаване на степен се поемат лично от членовете.

II. Записване

Може да запишете детето си по всяко време на годината стига да има свободни места в съответната група. В такъв случай записването става след посешение на БЕЗПЛАТНА тренировка, на която:

  - детето да може да придобие представа за какво става въпрос в тренировките по Карате.

  - треньорът да прецени дали ще запише това дете в групата.

III. Плащане на членски внос

Членският внос се предплаща от 1 до 10 число за съответния месец.

Всеки член дължи пълен размер на членски внос независимо от броя на посещаваните тренировки.

Спортен клуб „Максима” не възстановява суми от членски внос.

IV. Прекратяване на членство

Ако детето възпрепятства провеждането на тренировката или създава опасност за себе си и другите деца, треньорът ще разговаря с родителите, за да се опитаме заедно да разрешим проблема. Ако след разговор с родителите няма промяна в поведението, детето ще бъде изключено от групата.

Член на клуба може да бъде изключен при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, а именно:

При груби нарушения на правилника за участие в тренировките.

При неприлично и нелоялно поведение.

При невнасяне на членски внос в определения срок.

При системно закъсняване или отсъствие от тренировки.

По взаимно съгласие.

Най-добрите тренировки по карате за деца!

КОНТАКТИ

0887 562 437
0888 207 623
info@maximasport.com

© 2021 Всички права принадлежат на Спортен клуб Максима |  Правилник / Код на поведение

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Съжаляваме!!!

В момента нямаме свободни места

Ако имате желание да се запишете, може да се свържете с нас, за да ви обясним каква е процедурата за записване и прием на нови деца на тел.0887 562 437

Close